Equalizer отключване Android

Бутон "Нагоре" горе
Близо