Uninstall прилагане на мениджъра

Бутон "Нагоре" горе
Близо