Не мога да създам пощенска кутия Nokia 72

Бутон "Нагоре" горе
Близо