HTC към proводи повече устройства от начално ниво през 2015 г.

Бутон "Нагоре" горе
Близо